Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra fa 046/2022 tričká s potlačou 22,00 s DPH obj 013/2022 12.05.2022 TRIK design s.r.o. Centrum voľného času PRIMA PaedDr. Slávka Šmidová riaditeľka 12.05.2022
Objednávka obj 013/2022 tričká s potlačou 12,00 s DPH 12.05.2022 TRIK design s.r.o. Centrum voľného času PRIMA PaedDr. Slávka Šmidová riaditeľka
Faktúra fa 045/2022 telefónne hovory 13,63 s DPH Zmluva z 22.2.2013, Dodatok zo 16.8.2018 zml 007/2018 10.05.2022 Slovak Telekom, a.s. Centrum voľného času PRIMA PaedDr. Slávka Šmidová riaditeľka 13.05.2022
Faktúra fa 044/2022 elektrická energia (1.4.2022-30.4.2022) 123,50 s DPH Zmluva 5100618347S/2011 z 10.1.2011, Dodatok zo 7.10.2020 zml 013/2020 06.05.2022 Východoslovenská energetika a.s. Centrum voľného času PRIMA PaedDr. Slávka Šmidová riaditeľka 06.05.2022
Faktúra fa 043/2022 odber zemného plynu (1.5.2022-31.5.2022) 74,00 s DPH Zmluva 805651 z 1.7.2004, Dodatok č. 001 z 24.8.2020 zml 007/2020 03.05.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Centrum voľného času PRIMA PaedDr. Slávka Šmidová riaditeľka 06.05.2022
Faktúra fa 042/2022 výkon zodpovednej osoby za 5/2022 27,60 s DPH Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby z 20.4.2018, Dodatok z 30.8.2019 zml 003/2018, zml 005/2019 02.05.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. Centrum voľného času PRIMA PaedDr. Slávka Šmidová riaditeľka 06.05.2022
Faktúra fa 041/2022 stravné lístky 675,54 s DPH obj 012/2022 Komisionárska zmluva z 2.7.2012, Dodatok č. 1 z 2.7.2012 29.04.2022 Up Déjeuner, s.r.o. Centrum voľného času PRIMA PaedDr. Slávka Šmidová riaditeľka 29.04.2022
Objednávka obj 012/2022 stravné lístky 675,54 s DPH Komisionárska zmluva z 2.7.2012, Dodatok č. 1 z 2.7.2012 27.04.2022 Up Déjeuner, s.r.o. Centrum voľného času PRIMA PaedDr. Slávka Šmidová riaditeľka
VO: Súhrnná správa 1.Q.2022 - zákazky s nízkou hodnotou (§117) Súhrnná správa 1.Q.2022 bez DPH 26.04.2022 Centrum voľného času PRIMA
VO: Súhrnná správa 1.Q.2022 - zákazky malého rozsahu (§10 odst.10) Súhrnná správa 1.Q.2022 s DPH 26.04.2022 Centrum voľného času PRIMA
Faktúra fa 040/2022 vodné, stočné, zrážková voda (20.1.2022-11.3.2022) 105,05 s DPH Zmluva číslo 734/238/18Pv zml 005/2018 26.04.2022 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Centrum voľného času PRIMA PaedDr. Slávka Šmidová riaditeľka 27.04.2022
Faktúra fa 039/2022 telefónne hovory 36,00 s DPH Dodatok zo 4.2.2021 zml 002/2021 25.04.2022 Slovak Telekom, a.s. Centrum voľného času PRIMA PaedDr. Slávka Šmidová riaditeľka 25.04.2022
Faktúra fa 038/2022 členský poplatok rok 2022 50,00 bez DPH Zápisnica z Valného zhromaždenia ACVČ SR dňa 3.2.2022 20.04.2022 Asociácia centier voľného času PRIMA Centrum voľného času PRIMA PaedDr. Slávka Šmidová riaditeľka 20.04.2022
Zmluva zml 005/2022 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2022/NZ/OMRR 91,20 bez DPH 20.04.2022 Mesto Krompachy Centrum voľného času PRIMA PaedDr. Slávka Šmidová riaditeľka
Zmluva zml 004/2022 Dodatok zo 14.4.2022 s DPH 14.04.2022 Slovak Telekom, a.s. Centrum voľného času PRIMA PaedDr. Slávka Šmidová riaditeľka
Faktúra fa 037/2022 telefónne hovory 13,04 s DPH Zmluva z 22.2.2013, Dodatok zo 16.8.2018 zml 007/2018 11.04.2022 Slovak Telekom, a.s. Centrum voľného času PRIMA PaedDr. Slávka Šmidová riaditeľka 13.04.2022
Zmluva zml 003/2022 Zmluva č. 14/2022 o čiastočnej úhrade nákladov spojených s činnosťou Centra voľného času 60,00 bez DPH 11.04.2022 Obec Richnava Centrum voľného času PRIMA PaedDr. Slávka Šmidová riaditeľka
Faktúra fa 036/2022 elektrická energia (1.3.2022-31.3.2022) 137,39 s DPH Zmluva 5100618347S/2011 z 10.1.2011, Dodatok zo 7.10.2020 zml 013/2020 08.04.2022 Východoslovenská energetika a.s. Centrum voľného času PRIMA PaedDr. Slávka Šmidová riaditeľka 08.04.2022
Faktúra fa 035/2022 činnosť technika BOZP, PO za 1,2,3/2022 120,00 s DPH Zmluva z 20.12.2014 zml 018/2014 05.04.2022 Filip Šamaj Centrum voľného času PRIMA PaedDr. Slávka Šmidová riaditeľka 08.04.2022
Faktúra fa 034/2022 odber zemného plynu (1.4.2022-30.4.2022) 192,00 s DPH Zmluva 805651 z 1.7.2004, Dodatok č. 001 z 24.8.2020 zml 007/2020 05.04.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Centrum voľného času PRIMA PaedDr. Slávka Šmidová riaditeľka 08.04.2022
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1764