• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
  Objednávka 02023/13 Nákup výtvarného, pracovného materiálu pre ZÚ 43,46 s DPH 23.03.2023 Dagmar Kunová Papiernictvo Domino Centrum voľného času PRIMA PaedDr. Slávka Šmidová riaditeľka 23.03.2023
  Faktúra 12/2023 Strieška Markíza s montážou 276,00 s DPH O2023/12 21.03.2023 TN Elektro s.r.o. Centrum voľného času PRIMA PaedDr. Slávka Šmidová riaditeľka 22.03.2023 22.03.2023
  Objednávka O2023/12 Dodanie striešky- Markízy s montážou 276,00 s DPH 21.03.2023 TN Elektro s.r.o. Centrum voľného času PRIMA PaedDr. Slávka Šmidová riaditeľka 22.03.2023
  Faktúra O2023/11 Údržba PC, aktualizácia web stránky 132,00 s DPH 17.03.2023 Mgr. Ľ: Cupper Many OK Design Centrum voľného času PRIMA PaedDr. Slávka Šmidová riaditeľka 22.03.2023 22.03.2023
  Faktúra 62023 Členský poplatok Asociácia CVČ SR 50,00 s DPH 14.03.2023 Asociácia CVČ SR Centrum voľného času PRIMA PaedDr. Slávka Šmidová riaditeľka 22.03.2023 22.03.2023
  Faktúra 31/2023 Stravné pre deti- jarný prímestský tábor 112,00 s DPH 02023/10 10.03.2023 Kandrik s.r.o. Centrum voľného času PRIMA PaedDr. Slávka Šmidová riaditeľka 14.03.2023 14.03.2023
  Faktúra 523401368 Dodávka vody- Doplatok 4,66 s DPH 09.03.2023 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Centrum voľného času PRIMA PaedDr. Slávka Šmidová riaditeľka 09.03.2023 10.03.2023
  Faktúra 8620806471 SPP- Dodávka zemného plynu- 1 205,00 s DPH 09.03.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Centrum voľného času PRIMA PaedDr. Slávka Šmidová riaditeľka 09.03.2023 10.03.2023
  Faktúra 7293070538 Odber elektrickej energie 82,00 s DPH 09.03.2023 Východoslovenská energetika a.s. Centrum voľného času PRIMA PaedDr. Slávka Šmidová riaditeľka 09.03.2023 10.03.2023
  Faktúra 20230008 Detské krpce- Slovinčatká ZÚ 70,00 s DPH 009/2023 09.03.2023 Krojovňa, o.z. Centrum voľného času PRIMA PaedDr. Slávka Šmidová riaditeľka 14.03.2023 14.03.2023
  Faktúra 8323961345 Telekom - služby 14,12 s DPH 09.03.2023 Slovak Telekom, a. s. Centrum voľného času PRIMA PaedDr. Slávka Šmidová riaditeľka 14.03.2023 14.03.2023
  Faktúra 91193001139 Nájom NP- M. Šprinca 7,95 s DPH NZ-019/2022 08.03.2023 Mesto Krompachy Centrum voľného času PRIMA PaedDr. Slávka Šmidová riaditeľka 22.03.2023 22.03.2023
  Faktúra 02-2023 Ušitie detských krojov- DFS- Krompašanček 500,00 s DPH 008/2023 07.03.2023 Anna Ondzíková Centrum voľného času PRIMA PaedDr. Slávka Šmidová riaditeľka 07.03.2023 08.03.2023
  Objednávka obj 10/2023 Stravovanie detí - JPT 140,00 s DPH 03.03.2023 Kandrik s.r.o. Centrum voľného času PRIMA PaedDr. Slávka Šmidová riaditeľka 08.03.2023
  Objednávka obj 008/2023 Ušitie detských krojov- DFS- Krompašanček 500,00 s DPH 27.02.2023 Anna Ondzíková Centrum voľného času PRIMA PaedDr. Slávka Šmidová riaditeľka 08.03.2023
  Objednávka obj 007/2023 Materiál pre ZÚ Basketko 117,16 s DPH 27.02.2023 JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. Centrum voľného času PRIMA PaedDr. Slávka Šmidová riaditeľka 08.03.2023
  Objednávka obj 009/2023 Detské krpce- Slovinčatká ZÚ 70,00 s DPH 27.02.2023 Krojovňa, o.z. Centrum voľného času PRIMA PaedDr. Slávka Šmidová riaditeľka 08.03.2023
  Faktúra 20230015 Tričká s potlačou 24,84 s DPH 27.02.2023 TRIK Design s.r.o. Centrum voľného času PRIMA PaedDr. Slávka Šmidová riaditeľka 27.02.2023 08.03.2023
  Faktúra 23029 Nákup tonerov 186,00 s DPH 23.02.2023 ADCOMP SK, s.r.o. Centrum voľného času PRIMA PaedDr. Slávka Šmidová riaditeľka 24.02.2023 10.03.2023
  Faktúra fa 20/2023 Telekom- služby 29,26 s DPH 004/2022 004/2022 23.02.2023 Slovak Telekom, a. s. Centrum voľného času PRIMA PaedDr. Slávka Šmidová riaditeľka 24.02.2023 08.03.2023
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1963
  • Kontakty

   • cvcprima@gmail.com
   • +421 915 938 896
   • Krompachy Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje